KIWA Exam portal Log in svenska English

Welcome to KIWA Exam portal!

Här nedan väljer du den tjänst du vill boka prov för.

OBS! Om du tidigare bokat prov ska du logga in innan du bokar prov. Klicka här för att logga in.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Byggarbetsmiljösamordnare

Book exam

Energiexpert (CEX)

Energiexpert

Book exam

Energikartläggare (EKL)

Energikartläggare

Book exam

Entreprenadbesiktningsman (EBSM)

Entreprenadbesiktningsman

Book exam

Entreprenadbesiktningsman av asfaltbeläggningar och andra bitumenbundna lager (ASFALT)

Entreprenadbesiktningsman av asfaltbeläggningar och andra bitumenbundna lager

Book exam

Funktionskontrollant (OVK)

Funktionskontrollant

Book exam

Injusterare (INVE)

Injusterare

Book exam

Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig

Book exam

Miljöprovtagare (ENVIR)

Miljöprovtagare

Book exam

Pannoperatör (POP)

Pannoperatör

Book exam

Radon (RADON)

Radonkonsult

Book exam

Sakkunnig av tillgänglighet (TIL)

Sakkunnig av tillgänglighet

Book exam

Ventilationsrengörare (VR)

Ventilationsrengörare

Book exam

Överlåtelsebesiktningsman (OB)

Överlåtelsebesiktningsman

Book exam
© 2022 Developed by Veridens Compliance AB